Lakásfelújítási támogatás

Mi az a lakásfelújítási támogatás?

A minimum egy gyereket nevelő szülők az otthonuk felújítására elköltött költségvetési összeg felét, de maximum 3 millió forint támogatást igényelhetnek vissza a Magyar Államkincstártól.

Nagyon fontos, hogy a támogatás utólagos finanszírozású, azaz a teljes felújítási munkálat költségiet saját zsebből kell megfinanszírozni. A támogatás pedig utólag kapható meg a Magyar Államkincstártól.

Kik kaphatják meg a támogatást?

Minden olyan szülő, aki legalább egy gyermeket nevel. Nagy lehetőség, hiszen az eddigi támogatásoktól eltérően (CSOK, babaváró) a házaspároknak és az élettársaknak csak az egyik tagja is igényelheti, amennyiben csak ő felel meg az igénylési feltételeknek. Tehát, az a házastárs, aki nem felel meg az igénylési feltételeknek kihagyható az otthonfelújítási támogatás igényléséből, ha külön lakcímen lakik.

Ki minősül gyereknek?

 • a 12. hetét betöltött magzat
 • a 25. életévét be nem töltött gyerek
 • a 25. életévét már betöltött, de tartósan beteg vagy megváltozott munkaképességű személy

A 25 év alatt gyerekek esetén, az 518/2020 rendelkezésben eddig leírtak és a Magyar Államkincstár (MÁK) állásfgoglalások alapján, az igénylésnél nem számít, hogy a gyermek dolgozik-e. Csak az, hogy az igénylővel egy háztartásban éljen.

Mekkora a lakásfelújítási támogatás összege?

Az otthonfelújítási támogatás összege az ingatlan felújítására fordított költségvetés fele, maximum 3 millió forint.

Azaz a számlákkal igazolt felújítási költségek felét, de maximum 3 millió forintot az állam fizet a felújításodból. A támogatás összegében az anyagköltség számlák, illetve a vállalkozói díj számlák 50-50%-os arányban szerepelhetnek. Ha szeretné a teljes 3 millió forint támogatást igénybe venni, akkor 6 millió forintot kell az otthonára költenie.

Milyen feltételeknek kell megfelelni?

A támogatás igénylésének egyik alapfeltétele, hogy az igénylő, együttes igénylés esetén legalább az egyik igénylő minimum 1 éve – legfeljebb 30 nap megszakítással – folyamatos TB jogviszonnyal rendelkezzen.

A lakásfelújítási támogatás igénylésénél a folyamatosság igazolásához az 1 éves külföldi jogviszony is elfogadható, de az igénylés pillanatában az igénylőnek már magyar TB jogviszonnyal kell rendelkeznie.

Tehát akkor igényelheti a támogatást, ha már van magyar TB jogviszonya.

Milyen munkák fogadhatók el a lakásfelújítási támogatás keretein belül?

A rendelet 6.§ pontosan megnevezi a munkákat, ezért az eddigiek alapján kizárólag ezen munkálatokra igényelhető.

 • a víz- és csatorna bevezetése, az elektromos és gáz-közműszolgáltatás bevezetése, ezek belső hálózatának cseréje vagy kiépítése
 • WC vagy fürdőszoba kialakítása olyan ingatlanban, amelyben eddig még nem volt
 • fűtési rendszer telepítése vagy annak korszerűsítése, beleértve az egyes fűtési elemek cseréjét is. A fűtési rendszer megújuló energiaforrások alkalmazásával is megoldható
 • az ingatlan szigetelése, beleértve a lábazatszigetelést, a hang-, hő-, és vízszigetelést is
 • külső nyílászáró lecserélése, árnyékolók, redőny, spaletta, biztonsági rács és rovarháló telepítése vagy cseréje,
 • párkány, küszöb felújítása vagy cseréje,
 • tetőcsere vagy felújítás illetve szigetelés,
 • égéstermék-elvezető felépítése vagy korszerűsítése,
 • klímaberendezés beépítés vagy csere,
 • napelemes rendszer vagy napkollektor telepítése vagy annak cseréje, ahol a számlán szereplő anyagdíj és munkadíj együttes összege nem lehet több, mint bruttó 450.000 Ft/kWp
 • a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat lecserélése, felújítása, festése vagy tapétázása
 • galériaépítést,
 • belső lépcső építése vagy cseréje,
 • szaniterek beépítése vagy cseréje,
 • villanykapcsolók és -dugaljak beépítése és cseréje,
 • belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök építése, felújítása vagy cseréje
 • lámpák vagy világító testek beépítése vagy cseréje
 • az ingatlannal azonos helyrajzi számon található épület, ami nem lakás céljára szolgál, mint például a nyári konyha, a mosókonyha vagy a tároló felújítása,
 • kerítés építése,
 • gépjárműtároló felépítése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 • terasz, loggia, erkély, előtető felépítése,
 • térburkolat készítése vagy annak cseréje,
 • télikert kialakítása,
 • meghatározott akadálymentesítési munkák,
 • alapozási szerkezet megerősítés,
 • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése illetve cseréje
 • használati melegvíz rendszer kiépítése, korszerűsítése, annak elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrás használatát is.

Mikortól él a lakásfelújítási támogatás és meddig vehető igénybe?

A lakásfelújítási támogatás 2021.01.01 után lépett életbe és 2022.12.31-ig vehető igénybe. Azaz a legelső elfogadható számla keltének 2021.01.01 utáninak kell lennie. A legutolsó elfogadható számla kifizetésének pedig legkésőbb 2022.12.31-ig meg kell történnie.

Az otthonfelújítási kölcsön 2021.02.01-től igényelhető. Aki igényli az otthonfelújítási kölcsönt, az legkorábban 2021.03.01-én adhatja be a lakásfelújítási támogatás iránti kérelmét a MÁK-nál.

A lakásfelújítási támogatás igénylésének benyújtására mennyi idő áll rendelkezésre?

A lakásfelújítási támogatás a lakáson végzett építési munkák befejezését és a legutolsó számla kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelheti. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

A felújítási munkálatok elvégzésére mennyi idő van?

Ha önerőből finanszírozza a felújítást, akkor legkésőbb 2022.12.31-ig le kell adnia az igényléshez a kifizetett számlákat. Tehát minden munkálatot 2022.12.31-ig be kell fejeznie és ki is kell fizetnie a számlákat.

Aki igényli az otthonfelújítási hitelt (3%-os hitel), annak a felújítás számláit maximum a kölcsön folyósításától számított 1 éven belül be kell nyújtania a bankba. Tehát, aki igényli a hitelt annak 1 éve van befejezni a felújítást.

Milyen ingatlanok esetében vehető igénybe a lakásfelújítási támogatás?

Az ingatlannak Magyarország területén kell elhelyezkednie. Az ingatlan-nyilvántartási besorolása lakásnak vagy lakóháznak kell lennie, valamint elfogadható a tanya, vagy a birtokközpont lakáscélú épületei is.

Az igénylő lakóhelyének milyen előírásai vannak?

Az igénylőnek, vagy igénylőknek és az igényléshez szükséges egy gyermeknek legalább egy éve az adott ingatlanban kell lakniuk az igénylés beadásához számítva. Ez alól a szabály alól három kivétel van:

 • ha 12 hetes magzat vagy egy évnél nem régebben született gyermek után igényli a támogatást, akkor a gyermeknek nem kell egy éve az ingatlanba laknia,
 • ha a felújítási támogatással érintett lakás tulajdonjogát a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül szerezte meg, akkor nem kell az egy éves ottlakási szabálynak megfelelnie, hiszen nem is tud, mert előtte nem volt az öné. A tulajdonjog megszerzése lehet vásárlás ajándékozás vagy öröklés.
 • ha a felújítási támogatással érintett lakóingatlant saját telkére építette és még nem volt használatba vételi engedélye, ilyenkor nem a telek tulajdonszerzési dátumát kell vizsgálni, hanem az építési telken felépült ház ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének a dátumát. Tehát akkor tud bejelentkezni hivatalosan, ha az ingatlant már átminősítették telekről lakóházzá. És ilyenkor nem kell ott laknia az igénylés pillanatában már egy éve, hiszen az átminősítés előtt nem is tudott volna ott lakni.

Milyen előírások vonatkoznak az ingatlan tulajdonosi szerkezetére?

Az igénylőknek és kiskorú gyermekeiknek legalább 50%-os mértékű tulajdonjoggal kell rendelkeznie a felújítandó ingatlanban, ami be is van jegyezve az ingatlan-nyilvántartásban.

Gyakorlati példák:

 • anyuka egyedüli 100%-os tulajdonos: OK
 • apuka egyedüli 100%-os tulajdonos: OK
 • gyerek 100%-os tulajdonos: OK (amennyiben a gyermek még kiskorú)
 • anyuka 50%, apuka 50%: OK
 • anyuka 50%, nagymama 50%: OK (még akkor is, ha nagymamának anyuka részén haszonélvezete van)
 • anyuka 50%, anyuka bátyja 50%: OK (még akkor is, ha a nagymamának és a nagypapának mindenen haszonélvezete van)
 • anyuka 10%, apuka 10%, gyermek 30%: OK (amennyiben a gyermek még kiskorú)

Tehát minden verzió jó, ahol a szülőknek és a kiskorú gyermekeiknek együttesen megvan a minimum 50% tulajdonrészük. A nagykorú gyermek tulajdonrésze sajnos nem vehető figyelembe. Függetlenűl attól, hogy 25 éves koráig igényelhető rá a támogatás.

Osztatlan közös tulajdonnál (például: ikerház) a használt területhez tartozó tulajdoni hányad 50%-a szükséges a fentiek szerint. Ilyen esetben ügyvéd vagy közjegyző előtt kötött használati megosztási megállapodásra van szükség.

Lehet-e haszonélvező az ingatlanon, aki nem az eltartottat nevelő szülő?

Igen lehet, nem volt róla szó a rendeletben (még más tulajdonos is lehet az igénylők és a gyerekeiken túl).

Biankó szerződés kötése a kivitelezővel

Fontos, hogy nem elegendő számlákat kérnie a szakember által elvégzett munkáról és az anyagról. A lakásfelújítási támogatás előírja, hogy ezt a biankó formátumú szerződést is alá kell majd íratnia a kivitelezővel. Nem kötelező a biankó szerződést használni. Erről a kérelmi nyomtatvány 3. oldalán szó szerint ezt írják:

„A szerződés formailag nem kötött, bármilyen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásainak megfelelően létrehozott dokumentum elfogadható, amely Ön, mint megrendelő és a kivitelező vállalkozó(k) között jött létre 2021. január 1-jét követően, alá van írva mindkét fél és a tanúk részéről, valamint tartalmazza a Kincstár által a fenti honlapon közzétett vállalkozási szerződésmintában szereplő elemeket.”

http://www.allamkincstar.gov.hu

A biankó szerződést ide kattintva tudja letölteni.

CSOK-os számlák elfogadhatóak a lakásfelújítási támogatás igénylésekor?

Nagyon fontos, hogy a falusi CSOK bővítési/korszerűsítési költségvetéséhez már felhasznált számlákat nem adhatja be az otthonfelújítási támogatáshoz is párhuzamosan. Tehát nem azt tiltották meg, hogy a falusi CSOK mellé nem vehető fel a felújítási támogatás is. Csupán azt tiltották meg, hogy ugyanazokat a számlákat felhasználjuk a CSOK-nál is és a lakásfelújítási támogatásnál is.

Szintén nem elfogadhatóak azok a számlák, aminek az ÁFA tartalma 5% (2021.01.01-től a generálkivitelezők által kiadott számla).

Hogyan történik a lakásfelújítási támogatás igénylésének leadása?

Az igényléseket a Magyar Államkincstárhoz kell benyújtani a szakemberekkel megkötött szerződésekkel, a számlákkal, egy a Kincstár által megadott számlarészletezővel és a MÁK honlapjára feltöltött igénylési dokumentumokkal együtt, ezeket itt érheted el. A leadás történhet személyesen, postán, és elektronikusan is.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora lakásfelújítási támogatás jár a különélő szülőknek?

Amennyiben fennáll az a helyzet, hogy van egy apuka egy anyuka és minimum két gyerek. Abban az esetben, ha a szülőknek van két külön ingatlana, a lakóhelyük mindkét szülőnek a külön-külön ingatlanokba van bejegyezve és mindkettővel lakik bejelentve minimum egy gyerekük, külön is igényelhetik a támogatást.

Ilyenkor szülőnként és a vele lakó gyerekenként, mind a két igénylésnél és ingatlanonként is külön-külön meg kell felelni a személyi és egyéb feltételeknek (TB jogviszony, szülő és gyerek lakóhely, minimum 50% tulajdonrész).

A különélés szempontjából mindegy, hogy ők jó viszonyban lévő házasok, házasok megromlott viszonnyal, elváltak, élettársak bármilyen viszonyban. A különélés szempontjából a lakásfelújítási támogatás nem vizsgálja a szülők jogi viszonyát.

A támogatás igénylésére 3 lehetőség van:

 • apuka igényelheti a maximum 3 millió Ft teljes támogatást, mert anyuka lemond róla
 • anyuka igényelheti a maximum 3 millió Ft teljes támogatást, mert apuka lemond róla
 • mindketten igénylika felét, ami maximum 1,5-1,5 millió Ft támogatás jelent fejenként

Az utolsó pontot a felezést érdemes jobban megvizsgálni, mert a jogszabály erre az esetre külön rendelkezik, igen bonyolult megfogalmazással.

Kezdjük azzal, hogy mi a támogatás az 518/2020, azaz a lakásfelújítási támogatás rendelete szerint:

„5. § A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint.”

Hogy fogalmaz a 641/2020 módosító rendelet a 4. §-a (3) b) pontjában?

„mindkét szülő az 5. § szerinti támogatási összeg 50%-os mértékére jogosult, amennyiben külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.”

Tehát a támogatás maximum a költségvetés fele. Ha mindkét szülő külön-külön igényli, akkor a támogatás 50%-ára jogosultak, de sajnos nem csökkenő költségvetés mellett.

Tehát apuka is akar másfél milliót, ehhez 6 millióért kell felújítani. Hiszen az 5§ szerint a számlával igazolt költségek 50% a maximum támogatás (a lenti példában számokban is megmutatjuk).

A fenti 4§ 3.b) pontja azt írja, hogy megosztás esetén csak a támogatás felére jogosultak az igénylő szülők. Azaz az igazolt költségek 50%-ának az 50%-ára, azaz a költségvetés 25%-ára, de fejenként maximum 1,5 millió forintra. Tehát a támogatási összeg megosztási arányával nem azonos a költségvetés megosztási aránya. Tehát anyuka is akar másfél milliót, ehhez a fentiek szerint neki is 6 millióról kell számlát adni.

A fentieket a MÁK állásfoglalásokkal is többször alátámasztotta.

 

Milyen lakcímmel kell bejelentkezve lennem a felújítandó ingatlanban a lakásfelújítási támogatás igényléséhez?

A 518/2020 rendelet lakóhelyet ír, ez az állandó lakcímet jelenti. A lakóhely kérdését MÁK állásfoglalással alá is támasztották.

A számlákat mindenképpen csak akkor kezdjék gyűjteni, amikor minden szereplő már be van jelentkezve a felújítandó ingatlanba lakóhellyel. (MÁK állásfoglalások alapján)

Még nem várunk babát, elkezdhetjük a felújítást?

A rendelet azt mondja ki, hogy 2021.01.01-től lehet az otthonfelújítási támogatáshoz gyűjteni a számlákat. A terhességről azt írja, hogy az igénylés pillanatában 12 hetesnek kell lennie a magzatnak. Azt viszont nem írja, hogy csak terhesen lehetne a számlákat gyűjteni. Tehát ha valaki 2021.01.01-én teherbe esik és a számlákat is gyűjti, 12 hét múlva be is adhatja a kérelmét. 

Mi van, ha nem vagyok 1 éve bejelentve a lakásfelújítási támogatás célingatlanába?

Ha egy éven belül lettél tulajdonos, vagy saját telekre építkeztél és egy éven belül lett az ingatlan átminősítve lakóházzá az építési telekről, akkor nem kell várnod semmire.

Ha már megvan régebb óta az ingatlan és mégsem voltál bejelentkezve, akkor mi van? A rendelet azt írja, hogy 2021.01.01-től lehet a lakásfelújítási támogatáshoz gyűjteni a számlákat. A lakóhelyről azt mondja ki, hogy az igénylés pillanatában 1 éve a felújítandó ingatlanba kell bejelentve lenni. Azt viszont nem írja, hogy csak bejelentkezve lehet a számlákat gyűjteni. Tehát ha valaki bejelentkezik és elkezdi 2021.01.01-től gyűjteni a számlákat, beadhatja a kérelmet akkor, amikor már egy éve oda van bejelentkezve a megfelelő módon.

A számlákat mindenképpen csak akkor kezdjék gyűjteni, amikor minden szereplő már be van jelentkezve a felújítandó ingatlanba lakóhellyel. (MÁK állásfoglalások alapján)

Újépítésű ingatlannál igényelhető-e a lakásfelújítási támogatás?

Attól függ, hogy újépítésű ingatlant vett vagy Ön építkezett.

Ha vette, amint bejegyzik a tulajdonjogát igényelheti is.

Ha építkeztek, akkor azt tudni kell, hogy a telek a használatba vételi engedély után válik lakóingatlanná. Az biztos, hogy amint lakóház és udvarrá minősítik át az ingatlant és már be tudnak jelentkezni lakóhellyel, azonnal igényelhető a támogatás. Ez nagyon sokáig nyitott kérdés volt, még a rendeletet is módosították miatta.

Gond-e az lakasfelújítási támogatás esetében, ha a 25 év alatti gyermek dolgozik már?

A rendelet gyermekről azt írja, hogy 25 év alatti eltartott, aki azonos lakcímen lakik a szülővel. Mivel nincs leírva, hogy nem dolgozhat, és a MÁK állásfoglalások is megerősítették, ez nem akadály.

Mi van ha a gyerek is tulajdonos az ingatlanban?

A rendelet kimondja, hogy a támogatást csak akkor lehet igényelni, ha a minimálisan szükséges 50% tulajdoni hányadot a szülök vagy gyermekük birtokolja.

Amennyiben a minimális 50%-ot úgy érik el, hogy a gyermekük nevén lévő tulajdonrészt is figyelembe kell venni, ügyeljenek arra, hogy a rendelet egyértelműen kimondja, hogy a gyereknek ilyenkor kiskorúnak kell lennie.

Tehát, a támogatás igényelhető már a 12 hetes magzat kortól egészen a 25 éves gyermek koráig. Azonban, ha a gyermek tulajdonos és be kell számolni az ő tulajdonrészét is, hogy meglegyen az igénylőknek és gyermeküknek együttesen a minimális 50%-os tulajdonrész, akkor már csak a kiskorú 18 év alatti gyermek felel meg. Természetesen ilyenkor a magzat tulajdonjoga nem vehető figyelembe, hiszen a magzat nem lehet tulajdonos.

Szintén csak kiskorú gyerekre igényelhető a támogatás, ha a felújítandó ingatlan 100%-ban a gyerek nevén van.